Przedstawiamy Państwu zakres prowadzonych przez nas usług

Aby dowiedzieć sie więcej – kliknij w wybrany dział.

PRACE GEODEZYJNE

– mapy sytuacyjno-wysokościowe

– podziały działek

– wznowienia/ustalenia granic

– aktualizacje użytków

– wykazy synchronizacyjne

– inwentaryzacje powykonawcze

– tyczenia obiektów budowlanych

– inwentaryzacje architektoniczno-budowlane

– sporządzanie dokumentacji do wydzielenia lokali 

PRACE PROJEKTOWE

– architektoniczne
– branżowe

ADMINISTRACYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI

– uzyskanie decyzji WZ
– uzyskanie pozwolenia na budowę
– zgłaszanie robót budowlanych